Sofa

tablica

Inventarna oznaka:    KB-150
Materijal:     drvo (smreka), furnir (orah), tkanina
Dimenzije:    88 x 190 x 63 cm
Datacija:     19. stoljeće
Podrijetlo:    Francuska

središnji sadržaj

Sofa (stil Louise Philippe), u lokalnom nazivlju kanapa, s koso padajućim naslonom izvijene linije i povišenijeg uzglavlja, tapecirana je smeđim samtom i uokvirena furniranim drvom. Stoji na četiri tokarene noge. Prema popisu imovine koji se zatekao u Kući Bukovac 1950-ih godina, sofa je bila smještena u predsoblju prvog kata kuće, a danas je dio postava ateljea Vlaha Bukovca.